Życie w stylu less waste.

Wpływ człowieka na planetę

Coraz więcej mówi się o tym jak negatywny wpływ na nasze środowisko oraz planetę mają ludzie. Niestety wraz z rozwojem naszej cywilizacji zapomnieliśmy o tym jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa natura. Korzystamy z dóbr naturalnych nie zważając na wielkość tych zasobów. W związku z naszymi działaniami na świecie zalegają ogromne ilości śmieci, coraz większym problemem staje się globalne ocieplenie, coraz więcej gatunków wymiera. To wszystko dzieje się ze względu na nasz brak szacunku do przyrody, która nas otacza. Pojawiają się jednak osoby, które naprawdę zwracają uwagę na ten problem i rozpoczynają działania mające na celu poprawę naszych warunków życia. Do osób tych należą między innymi fani życia zgodnie z zasadą less waste – starają się oni ograniczyć ilość odpadów, które pozostają po nas na świecie.

Życie less waste

Każdego dnia ludzie produkują ogromne ilości śmieci. Możemy mierzyć je w setkach ton – głównym składnikiem jest oczywiście plastik, który pozostaje na naszej planecie przez kolejne miliony lat. Aby wpłynąć na te wartości osoby less waste starają się zmniejszyć ilość generowanych przez ich gospodarstwa domowe śmieci. Decydują się oni na takie działania jak zakupy z własną materiałową torbą, segregowanie odpadów oraz wykorzystywanie ponowne wielu materiałów. Starają się oni również korzystać z naturalnych produktów w trakcie gotowania lub tworzenia kosmetyków – w ten sposób zmniejszają ilość chemii, która dociera do naszego środowiska. Często spotkać możemy się z osobami, które kupując wędliny takie jak polędwica bostońska proszą o zapakowanie jedzenia do ich własnych pojemników. Dzięki temu możemy zmniejszyć ilość plastiku, który został zużyty. Są to niewielkie dziania, które jednak mogą wpłynąć na los ziemi, gdy zostaną spopularyzowane wśród większości mieszkańców żyjących na niej. Tak naprawdę wystarczy zmiana naszych nawyków, aby zauważyć nasz pozytywny wpływ nie tylko na planetę, ale również na nasze życie.

 

Author: kuchenny-swiat.pl